Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


15.05.2017 informacja dla Geodetów

Dotyczy Geodetów zamawiających pliki do modyfikacji.

Wraz z ostatnią aktualizacją oprogramowania pojawiła się możliwość zamawiania plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety.
Funkcję tą uruchomimy w naszym Ośrodku po opublikowaniu instrukcji.
Do tego czasu prosimy o zamawianie plików w sposób dotychczasowy.