Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


26.05.2017 nowe adresy usług sieciowych WMS

Informujemy, że zostały zmienione adresy usług -WMS dla baz EGiB, BDOT500 i GESUT.
Aktualne adresy podane zostały w zakładce pliki do pobrania w poście adresy usług sieciowych