Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


adresy usług sieciowych

Adresy usług sieciowych WMS wystawiane przez Powiat Warszawski Zachodni ze zbiorów danych:

- mapy zasadniczej:

http://webewid.pwz.pl/mapserver/wms-bdot500.php
http://webewid.pwz.pl/mapserver/wms-gesut.php

-EGiB:

https://185.236.96.70/iip/wms