Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


31.08.2017 Pomnik na grobie zmarłego kolegi Waldemara dobaczewskiego

W związku z inicjatywą podjętą przez jednego z Geodetów pracujących na rynku naszego Powiatu, zmierzającą do postawienia pomnika na grobie zmarłego w ubiegłym roku pracownika naszego Urzędu, kolegi Waldka Dobaczewskiego, w pokoju nr 10 (ZUD) zbieramy do skrzynki datki na ten cel od osób, które chciałyby się przyłączyć do tej inicjatywy.

Najbliższa rodzina zmarłego nie jest w stanie pokryć takich kosztów.

Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane w porozumieniu z najbliższą rodziną Inicjatorowi, który już zadeklarował pokrycie znacznej części przewidywanych kosztów oraz sfinalizowanie celu.