Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


22.09.2017 zamawianie plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety

Informujemy, że uruchomiliśmy procedurę zamawia plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych po przyjęciu operatu geodezyjnego do zasobu.

Instrukcja postępowania została umieszczona w zakładce PLIKI DO POBRANIA, oraz w poniższym w złączniku.

Prosimy Wykonawców prac geodezyjnych o zgłaszanie chęci pobrania danych wyłącznie poprze Portal Geodety.

Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do wygenerowania pliku należy umieszczać w KOMUNIKATORZE
np.: budynki do modyfikacji - koniecznie w formacjie 357/3;1, 21/5;2 (nr działki, nr budynku na działce)

Plik wsadowy i pliki tła będą generowane przez pracowników Ośrodka w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby i przekazywane Wykonawcy poprze Portal Geodety (jako kolejne pozycje pod ikonką DW - Dokumenty Wychodzące z Ośrodka, z opisem: plik do modyfikacji, materiał z zasobu)
W przypadka zablokowania danych ze względu na wydanie danych do modyfikacji dla innego Wykonawcy, pliki zostaną przekazane bezpośrednio po zwolnieniu blokady. Wraz z plikami zostanie wysłany SMS informujący o umieszczeniu plików, dlatego w celu usprawnienia tej czynności Wykonawca powinien przy zamówieniu plików wsadowych podać w komunikatorze nr telefonu komórkowego, na który ma być przesłana informacja o umieszczeniu pliku w Portalu Geodety.
Jednocześnie informujemy, że blokady na bazie z wydanych do modyfikacji plików będą usuwane po 5 dniach roboczych. Tak więc, niedostarczenie do Ośrodka pliku wsadowego w tym czasie, będzie wiązać się z potrzebą ponownego pobrania danych. Powyższe ograniczenia wynikają z blokowania bazy w wydanym zakresie i braku możliwości wykonywania w tym samym czasie, na tym obszarze, prac przez innych Wykonawców.
W związku z tym, Wykonawcy powinni dostarczyć pliki wraz z operatami technicznymi w czasie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku do modyfikacji.

Zmodyfikowany plik wsadowy należy przekazywać do Ośrodka z niezmienioną nazwą.

 

Załączniki: