Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


15.12.2017 zakup TurboMap po promocyjnej cenie

Na prośbę wykonawców, zwróciliśmy się z zapytaniem do firmy GEOMATYKA-Kraków sc. o możliwość zastosowania cen promocyjnych dla dodatkowych osób chcących zakupić licencje na oprogramowanie TurboMAP.

Firma deklaruje, że w przypadku zebrania się chętnych na zakup minimum 10 licencji, producent zastosuje analogiczną cenę jak w okres promocyjnym, tj. 1 500 zł netto. W związku z powyższym, ze względu na rozproszenie wykonawców prac geodezyjnych, w sekretariacie w budynku służby geodezyjnej umieściliśmy na okres 2-óch tygodni (do 29.12.2017) listę, na którą należy wpisywać ewentualne zapotrzebowanie na licencje. Po tym okresie, listę tą przekażemy do firmy GEOMATYKA-Kraków sc., w celu prowadzenia dalszych bezpośrednich uzgodnień handlowych. Firma złożyła również deklarację, że w przypadku mniejszej ilości chętnych, prowadzone będą indywidualne negocjacje cenowe.