Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


09.01.2018 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

DOTYCZY KOMUNIKOWANIA SIĘ PRZY WYDAWANIU PLIKÓW DO MODYFIKACJI

Do zamieszczania przez Wykonawcę wszelkich pytań i informacji dotyczących zamawianych plików do modyfikacji dla zgłoszonej pracy geodezyjnej, służy Komunikator dostępny w Portalu Geodety. W ten sposób, w przypadkach koniecznych, będzie się również komunikował z Państwem pracownik ODGiK wydający plik. Obecne umieszczanie informacji w polu uwagi, jest błędne i nietrwałe, gdyż przy realizacji zamówienia zapisane w tym polu informacje i pytania ulegają skasowaniu. Prosimy więc o stosowanie Komunikatora, co znacznie poprawi komunikowanie się pomiędzy Wykonawcą i pracownikiem ODGiK.