Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


21.02.2017 Numeracja punktów w wykazach generowanych z plików KCD

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że istnieje możliwość wygenerowania wykazu punktów granicznych z numeracją zawierająca nr systemowy i nr z operatu.

wiecej...


10.03.2017 URUCHOMIENIE W MARCU PORTALU KOORDYNATORA SUT

Informujemy, że w marcu 2017 r. planujemy uruchomić PORTAL KORDYNATORA SUT. Portal przeznaczony jest dla projektantów, branżystów i innych uczestników narad koordynacyjnych. Dostęp do portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła.

wiecej...


09.02.2017 zakup TurboMap po promocyjnej cenie

Na prośbę wykonawców, zwróciliśmy się z zapytaniem do firmy GEOMATYKA-Kraków sc. o możliwość zastosowania cen promocyjnych dla dodatkowych osób chcących zakupić licencje na oprogramowanie TurboMAP.

wiecej...


08.02.2017 od Pani Barbary Dobaczewskiej

Przekazujemy tą drogą gorące podziękowania od Pani Barbary Dobaczewskiej za okazane wsparcie i pomoc ze strony geodetów po śmierci jej męża.

wiecej...


08.02.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla wykonawców.

wiecej...


30.01.2017 jak pomóc rodzinie zmarłego Waldemara Dobaczewskiego?

Informujemy, że małżonka zmarłego pracownika ODGiK Waldemara Dobaczewskiego znajduje się pod opieką Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” (Barbara Dobaczewska, umowa Fundacji z Podopiecznym z dnia 06.04.2016 r.). Istnieje możliwość wspomagania rodziny poprzez wpłaty:

wiecej...


20.01.2017 uruchomienie w lutym portalu komornika

Informujemy, że planujemy w lutym 2017 r. uruchomić PORTAL KOMORNIKA. Portal ten przeznaczony jest dla Komorników. Dostęp do Portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła do Portalu. Dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków o taki dostęp.

wiecej...


20.01.2017 Informacja o sposobach tworzenia kopii mapy wynikowej do zgłaszanych prac geodezyjnych

dotyczy Geodetów przygotowujących kopie mapy wynikowej do zgłoszonej pracy geodezyjnej

wiecej...


18.01.2017 INFORMACJA DOTYCZĄCA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów regulujących sprawy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w zbiciu z przepisami regulującymi zagadnienia dotyczące kompletowania i procedur związanych z weryfikacją opracowań geodezyjnych, informuję o przyjęciu następującego sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji przygotowywanej do celów prowadzonych postępowań w tym zakresie:

wiecej...


16.01.2017 Informacja dla Geodetów przygotowujących pliki wsadowe przekazywane wraz z operatami do kontroli

Mając na uwadze usprawnienie wymiany danych pomiędzy Wykonawcą i Ośrodkiem oraz ułatwienie przygotowywania przez Wykonawcę mapy wynikowej pracy geodezyjnej i plików wsadowych informujemy, że od dnia 16.01.2017 r. wykonującym pliki „wsadowe” będą wydawane następujące dane:

wiecej...