Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


10.01.2017 DXF do zakończonych prac geodezyjnych

Informujemy, że zaprzestaliśmy wydawanie plików DXF do zakończonych prac geodezyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że do zakończonej pracy geodezyjnej można zakupić pliki w formacie GML lub KCD.

Pliki KCD można za pomocą oprogramowania TurboMap wyeksportować od plików DXF lub DGN.
Nieodpłatną wersję oprogramowania TurboMap można pobrać ze strony:
http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/44-uncategorised/127-turbomap-download-90

wiecej...


03.01.2017 instrukcja pobierania danych o granicznikach działek ...

dotyczy Wykonawców Prac Geodezyjnych, którzy do swoich operatów potrzebują pozyskać z plików KCD dane o granicznikach działek, oraz powierzchni działek  i klasoużytków.

wiecej...


03.01.2017 Baza FDB

W dniu dzisiejszym została zaktualizowana baza dla wykonawców.

wiecej...


02.01.2017 jak opłacić poprzez system PayU, kiedy brakuje banku na liście

dotyczy Rzeczoznawców, Komorników, Geodetów

wiecej...


30.12.2016 informacja dla wykonawców prac

Przedłużenie terminu rozpoczęcia składania dokumentów wynikowych wraz z operatami technicznymi

W związku z wystąpieniami Wykonawców prac geodezyjnych o ustalenie późniejszego terminu wejścia w życie zasady składania wraz z operatami technicznymi i zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac, kopii map opracowanych bezpośrednio przez Wykonawców informuję, że termin dotychczas ustalony na 2 stycznia br. ulega przedłużeniu do dnia 1 lutego 2017 r.

wiecej...


21.12.2016 osnowa

Informujemy, że w Portalu Mapowym w zakładce Osnowa została umieszczona baza danych BDSOG w zakresie wizualizacji i numeracji punktów osnowy. Dane te można podczytać w portalu Mapowym bez konieczności logowania się do Portalu Powiatowego.

wiecej...


15.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy wniosków o aktualizację danych EGiB

wiecej...


12.12.2016 Punkty adresowe i osie ulic w Portalu Mapowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bazę danych EMUiA prowadzą Wójtowie i Burmistrzowie Gmin. Informujemy, że w Portalu Mapowym dane te można podejrzeć poprzez usługę WMS. W celu sprawniejszego korzystania z tej usługi zostały przygotowane na stałe zakładki z punktami adresowymi i osiami ulic dla poszczególnych gmin. W tym celu należy wczytać usługę WMS-a klikając w zakładkę Narzędzia -> Wczytaj/edytuj serwis WMS-> (wybrać z listy) Adresy i osie ulic – …

wiecej...


02.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy zgłaszania i opłacania prac geodezyjnych poprzez internet.

wiecej...


02.12.2016 Oświadczenie na mapach porównania z terenem

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mapę porównania z terenem należy wykonać na kopii mapy zasadniczej. Geodeci zamawiający mapę w postaci pliku wektorowego do zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych mogą wykonać wydruk z zakupionych plików i przedstawić na nich wyniki wywiadu terenowego.

Zakres treści wydrukowanych map powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo opatrzona klauzulą:

wiecej...