Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy zgłaszania i opłacania prac geodezyjnych poprzez internet.

wiecej...


02.12.2016 Oświadczenie na mapach porównania z terenem

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mapę porównania z terenem należy wykonać na kopii mapy zasadniczej. Geodeci zamawiający mapę w postaci pliku wektorowego do zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych mogą wykonać wydruk z zakupionych plików i przedstawić na nich wyniki wywiadu terenowego.

Zakres treści wydrukowanych map powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo opatrzona klauzulą:

wiecej...


01.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy map wynikowych do zgłaszanych prac geodezyjnych.

wiecej...


28.11.2016r. Baza FDB

W dniu dzisiejszym została wygenerowana ponownie baza dla wykonawców.

wiecej...


24.11.2016 pliki kcd do zglaszanych prac geodezyjnych i jako pliki wsadowe

Uprzejmie informujemy, że pliki KCD wydawane do zgłoszonych prac geodezyjnych od dnia 23.11.br. generują się w pełni modyfikowalne, nie pozwalające na załadowanie danych do bazy danych.

W przypadku chęci przygotowania przez geodetę pliku wsadowego istnieje konieczność zgłoszenia tego faktu do ODGiK i pobrania pliku do modyfikacji. Zgłoszenia proszę kierować na adres poczty e-mail: smolek@podgik.pwz.pl

wiecej...


15.11.2016 uruchomienie portalu rzeczoznawcy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiony został PORTAL RZECZOZNAWCY.

wiecej...


09.11.2016 Portal rzeczoznawcy

Informujemy, że w najbliższym czasie planujemy uruchomienie PORTALU RZECZOZNAWCY.

wiecej...


08.11.2016 PROMOCYJNY ZAKUP TURBOMAP i szkolenie z TurboMap

W nawiązaniu do ustaleń ze szkolenia dla geodetów, które odbyło się w dniu 6 października 2016 r., informujemy że listę osób i firm, które wyraziły chęć zakupu w promocyjnej cenie oprogramowania TurboMap do tworzenia, modyfikacji mapy numerycznej oraz jednej z możliwości wymiany danych pomiędzy Wykonawcą, a ODGiK w nowym systemie
Ewid 2007 przekazaliśmy firmie GEOMATYKA – Kraków.

wiecej...


08.11.2016 Nowa ODSŁONA STRONY PODGIK.PWZ.PL

Witamy serdecznie i informujemy, że ruszyła nowa odsłona strony www.podgik.pwz.pl.

wiecej...


18.10.2016 PORTAL GEODETY

Informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiony został PORTAL GEODETY.

wiecej...