Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


instrukcja - operat elektroniczny

Od dnia 1 lutego 2019 roku uruchomiona została możliwość przekazywania do ODGiK operatu technicznego w formie elektronicznej.

wiecej...


instrukcja - portal branżysty

Portalu Branżysty działa w aplikacji WEB-owej (Rejestry IntraEWID). Dedykowany jest jednostkom branżowym. Służy do weryfikowania zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez władających siecią, w myśl art. 28e pkt 1, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z możliwością uzupełniania i modyfikowania atrybutów obiektom GESUT

wiecej...


instrukcja - portal rzeczoznawcy - nowa odsłona

Portal Rzeczoznawcy jest jednym z modułów aplikacji WebEWID, dedykowany Rzeczonawcom.

wiecej...


instrukca wykonania kontroli topologii obiektów w pliku kcd

Przed przekazaniem pliku do Ośrodka w celu modyfikacji baz danych o wyniki prac geodezyjnych należny wykonać kontrolę topologii obiektów i poprawić nieprawidłowości.

wiecej...


INSTRUKCJA ZAMAWIANIA PLIKU DO MODYFIKACJI poprzez PORTAL GEODETY w formacie KCD

w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych

wiecej...


adresy usług sieciowych

Adresy usług sieciowych WMS wystawiane przez Powiat Warszawski Zachodni ze zbiorów danych:

wiecej...


Instrukcja jak opłacić poprzez system PayU, kiedy brakuje banku na liście

dotyczy Rzeczoznawców, Komorników, Geodetów

wiecej...


instrukcja pobierania danych o granicznikach działek ...

dotyczy Wykonawców Prac Geodezyjnych, którzy do swoich operatów potrzebują pozyskać z plików KCD dane o granicznikach działek, oraz powierzchni działek i klasoużytków.

wiecej...


INSTRUKCJA – PORTAL KOORDYNATORA SUT

Portal Koordynatora SUT jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID, dedykowany uczestnikom narad koordynacyjnych.

wiecej...


Pieczątka na mapy porównania z terenem - 02.12.2016

Mapy zasadnicze zakupione do prac geodezyjnych w formie wektorowej drukowane w celu wykonania wywiadu terenowego powinny być opatrzone klauzulą o treści: „Oświadczam, że niniejsza mapa stanowi wydruk z mapy zasadniczej, udostępnionej w postaci wektorowej wraz z klauzulą wynikającą z przepisów prawa, do zgłoszenia pracy geodezyjnej o identyfikatorze OD.6640.1. _nr_ ._rok_ (podpis geodety)”

wiecej...


instrukcja - Portal rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawcy jest jednym z modułów aplikacji WebEWID, dedykowany Rzeczonawcom.

wiecej...


instrukcja - Portal komornika

Portal Komornika jest jednym z modułów aplikacji WebEWID, dedykowany Komornikom.

wiecej...


instrukcja - Portal geodety

Portal Geodety ten jest jednym z modułów internetowej aplikacji WebEWID, dedykowany Wykonawcom prac geodezyjnym

wiecej...


Rzędne reperów

W poniższym pliku zostały zestawione repery znajdujące się na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w rożnych układach odniesienia.

wiecej...