Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


portal gmin - rejestry intraewid - egib

Portal Rejestry IntraEWID dedykowany jest jednostkom organizacyjnym, które na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, otrzymują dostęp do danych EGiB, w celu realizacji zadań publicznych.

wiecej...


portal Branżysty

Portalu Branżysty działa w aplikacji WEB-owej (Rejestry IntraEWID).

Służy do weryfikowania zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez władających siecią, w myśl art. 28e pkt 1, Prawa geodezyjnego i kartograficznego
wraz z możliwością uzupełniania i modyfikowania atrybutów obiektom GESUT.

wiecej...


portal - narada koordynacyjna

Portal Narada Koordynatora przeznaczony jest dla uczestników narad koordynacyjnych.

wiecej...


portal rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawców przeznaczony jest dla Rzeczoznawców

wiecej...


portal komornika

Portal Komornika przeznaczony jest dla Komorników.

wiecej...


Portal Geodety

Portal Geodety przeznaczony jest dla Wykonawców prac geodezyjnych.

wiecej...