Aktualności

Aktualizacja bazy w obr. 0011 w mieście Ożarów Maz.

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z dostosowaniem obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, w dniach 13-18 sierpnia br. zaplanowane jest aktualizowanie danych na obrębie pilotażowym. W związku z tym, obręb 0011 w mieście Ożarów Mazowiecki będzie musiał być uwolniony od blokad. Na chwilę obecną nie ma odstępstw czasowych od harmonogramu prac. O ostatecznym  terminie zamknięcia pilotażowego obrębu będziemy informować w oddzielnej wiadomości. Bardzo prosimy o takie zaplanowanie prac na obrębie 0011 w m. Ożarów Mazowiecki, aby uwzględnić fakt, że w terminie aktualizacji baz nie będą mogły pozostać żadne blokady.

Jednocześnie informujemy, że w kolejnych etapach aktualizacji danych podlegać będą całe jednostki ewidencyjne. W harmonogramie w listopadzie planowane jest zamknięcie na 7 dni całej jednostki ewidencyjnej m. Ożarów Mazowiecki.  O szczegółach prac oraz kolejności i terminie uwalniania obszarów z blokad będziemy informowali na bieżąco, z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.