Aktualności

Blokada baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie elementów przybudynkowych na obszarze m. Łomianki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 02-10 listopada br. zostaną wyłączone z bieżącej aktualizacji na podstawie operatów geodezyjnych obiekty bazy danych BDOT500 i GESUT oraz obiekty trwale związane z budynkami z obszaru m Łomianki. W tym czasie nastąpi załadowanie danych z projektu mającego na celu dostosowanie powyższych obiektów do wymogów topologicznych i uzupełnienie obligatoryjnych atrybutów. We wskazanym okresie wszystkie założone blokady na tym obszarze zostaną zdjęte. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do ODGiK opracowań z tego obszaru, dla których wydane zostały pliki do modyfikacji.

Od dnia 25 października br. pliki do modyfikacji z tego obszaru będą wydawane jedynie w pilnych przypadkach, w uzgodnieniu z ODGiK.

W związku z trwającymi powyższymi pracami w terminie od 02-10-2022 do 10-10-2022 dla m. Łomianki rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej zostaje zwieszone.

Za wszelkie utrudnienia już teraz przepraszamy.