Aktualności

Blokada baz i zawieszenie narad koordynacyjnych na terenie gm. Ożarów Mazowiecki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 18-26 kwietnia 2023 roku zostaną wyłączone z bieżącej aktualizacji, na podstawie operatów geodezyjnych, obiekty bazy danych BDOT500 i GESUT oraz obiekty trwale związane z budynkami, z obszaru całej jednostki ewidencyjnej gm. Ożarów Mazowiecki. W tym czasie nastąpi załadowanie danych z projektu mającego na celu dostosowanie powyższych obiektów do wymogów topologicznych i uzupełnienie obligatoryjnych atrybutów. We wskazanym okresie wszystkie założone blokady na tym obszarze zostaną zdjęte. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do ODGiK opracowań z tego obszaru, dla których wydane zostały pliki do modyfikacji.

W związku z powyższym w dniach 11-17 kwietnia br. pliki do modyfikacji z tego obszaru będą wydawane jedynie w pilnych przypadkach po uzgodnieniu z ODGiK.

Dodatkowo w terminie od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2023 roku zostaje zawieszone rozpatrywanie wniosków z gm. Ożarów Mazowiecki o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Bezpośrednio po załadowaniu danych dla obszaru gminy Ożarów Mazowiecki rozpocznie się proces zmiany wersji oprogramowania do prowadzenia baz danych PZGiK - TurboEWID  z v.9 na v.10. Szczegóły zostały umieszczone w komunikacie pod linkiem https://podgik.pwz.pl/news/zmiana-wersji-oprogramowania-do-prowadzenia-pzgik