Aktualności

Blokada bazy egib w obr. Borzęcin Mały i Borzęcin Duży w gm. Stare Babice

Informujemy, że obecnie trwają prace związane z ładowaniem danych do bazy danych z przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków z obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w gm. Stare Babice.

Do zakończenia tego procesu zostaje wstrzymane wydawanie z tego obszaru wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Geodeci zgłaszający prace geodezyjne na tym obszarze zobligowani są do zaktualizowania pobranych danych po zakończeniu tego procesu.

Planowany termin zakończenia tego etapu prac to 29 listopada br.