Aktualności

blokada bazy egib w obr. Komorów i Kwiatkówek w gm. Kampinos

Informujemy, że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów Komorów i Kwiatkówek w gm. Kampinos w terminie od 18.10.2021 do 15.12.2021 nie będzie aktualizowana baza danych egib. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie operatów które mają być przyjęte do zasobu przed przerwą w aktualizacji bazy. W tym okresie, dla tego obszaru, zgłaszanie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów z zasobu (np. kopii map), a także wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbywać się będzie bez ograniczeń, z tym że wydawane wypisy i wyrysy obrazować będą stan ewidencji na dzień 15 października br.