Aktualności

Dotyczy operatów elektronicznych

Zwracamy się z prośbą o podpisywanie operatów technicznych przekazywanych w postaci elektronicznej wewnątrz pliku PDF, tzn. podpisem „PADES”, a nie plikiem stowarzyszonym.

Wydaje się, że taka forma podpisu jednego pliku jest łatwiejsza do zastosowania, a ponadto usprawni znakowanie operatów technicznych w wersji elektronicznej podczas ich przyjmowania do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także ułatwi przyszłym użytkownikom korzystanie z archiwum PZGiK.

Informujemy, że w marcu br. do ODGiK w Ożarowie Mazowieckim zostało złożone w postaci elektronicznej blisko 60% z wszystkich operatów technicznych (418 z 709).

Przypominamy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych (Dz.U z 2020 r., poz. 1429) przekazywanie operatów w postaci papierowej dopuszcza się do dnia 31 grudnia 2021 roku.