Aktualności

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH dotycząca weryfikacji zgłoszeń prac geodezyjnych

W związku z przeprowadzanymi w ODGiK pracami mającymi na celu uporządkowanie rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych zwracamy się z prośbą o zaniechanie (anulowanie) wieloletnich zgłoszeń prac widniejących w rejestrze, zgłoszonych przed 31 lipca 2020 roku, które nie będą realizowane. Ich istnienie w rejestrze wprowadza dezorientację wśród geodetów zgłaszających nowe prace i powoduje generowanie niepotrzebnych danych w „Informacji o materiałach do wykonania prac”. Zaniechania prac najłatwiej dokonać poprzez Portal Geodety przy użyciu funkcji „Prześlij wniosek o zaniechanie pracy”, a w przypadku problemów prosimy o skontaktowanie się z pracownikami ODGiK. Ponadto informujemy, że zaniechanie prac nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, czy innymi obowiązkami podmiotów je zgłaszających.

O przeprowadzenie powyższych działań zwrócił się niezależnie do starostów Główny Geodety Kraju pismem z dnia 30 lipca 2021 roku. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o pilne i konsekwentne działanie w w/w sprawie.