Aktualności

Modernizacja EGIB dla obrębów Ośr. Doś. Macierzysz i PGR Szeligi

Informujemy, że projekty operatów opisowo kartograficznych ewidencji gruntów i budynków sporządzonych w ramach modernizacji na obszarze obrębów Ośrodek Doświadczalny Macierzysz i PGR Szeligi stały się operatami, a dane z tych operatów zostały załadowane do bazy danych.