Aktualności

nowa instrukcja jak przesłać operat do weryfikacji

Informujemy, że w związku z aktualizacją oprogramowania do prowadzenia pzgik EWID2007 i wprowadzonymi modyfikacji w oprogramowaniu uległ zmianie proces wysyłania operatów do weryfikacji. W związku z powyższym w zakładce pliki do pobrania w poście "Instrukcja przesyłania do ODGIK operatów w postaci elektronicznej" została umieszczona nowa instrukcja. Prosimy Wykonawców prac geodezyjnych o zapoznanie się z jej treścią.

link do posta:
https://podgik.pwz.pl/pliki-do-pobrania/instrukcja-przesylania-do-odgik-operatow-w-postaci-elektronicznej