Aktualności

Rozpoczęcie wyłożenia projektu modernizacji Komorów, Kwiatkówek

W dniu 25 października 2021 r. wyłożono do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dla obrębów Komorów i Kwiatkówek w gminie Kampinos. Zainteresowane podmioty władające nieruchomościami na obszarze tych dwóch obrębów, do dnia 16 listopada mogą dokonać wglądu do projektowanych danych ewidencji gruntów i budynków oraz składać uwagi dotyczące tych danych.

Szczegóły w załączonej Informacji Starosty Warszawskiego Zachodniego.