Aktualności

Zaktualizowana lista gestorów obiektów GESUT

Poniżej w załączniku zaktualizowane zestawienie nazw władających i przedstawicieli (słownik gestorów) dla obiektów GESUT, które należny umieszczać w odpowiednich atrybutach przygotowując pliki do modyfikacji w postaci GML. Modyfikacja tych nazw spowoduje uzyskanie negatywnego wyniku kontroli pliku do modyfikacji.

W przypadku braku tych danych należy systemowo ustawić odpowiednio atrybut: missing, template, unknown.