Aktualności

Zmiana wersji oprogramowania do prowadzenia PZGiK

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w okresie od 27 kwietnia do 4 maja 2023 roku planowana jest zmiana wersji oprogramowania o czym już informowaliśmy w komunikacie z 7 listopada 2022 roku https://podgik.pwz.pl/news/info-do-wykonawcow-prac-geodezyjnych-o-zmianie-wersji-oprogramowania-do-prowadzenia-pzgik

W związku z powyższym w dniach 18-26 kwietnia br. pliki do modyfikacji z obszaru Powiatu będą wydawane jedynie w pilnych przypadkach, po uzgodnieniu z ODGiK - poza gminą Ożarów Mazowiecki dla której baza w tym czasie będzie całkowicie zablokowana – informacja w komunikacie pod linkiem: https://podgik.pwz.pl/news/blokada-baz-i-zawieszenie-narad-koordynacyjnych-na-terenie-gm-ozarow-mazowiecki

W terminie od 18 kwietnia do 4 maja 2023 roku zostanie zawieszone rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych dla obszaru całego Powiatu.

Powyższe działania związane są z obowiązkiem dostosowania baz danych PZGiK do aktualnych przepisów prawa. Prosimy o wyrozumiałość, a także o takie zaplanowanie prac, aby jak najszybciej, przed 25 kwietnia 2023 roku dostarczyć do ODGiK opracowania realizowane na obszarze Powiatu, dla których wydane zostały pliki do modyfikacji. W okresie zmiany oprogramowania (27 kwietnia – 4 maja 2023 r.) konieczna jest przerwa w aktualizacji baz danych. W tym czasie także nie będzie możliwe zgłaszanie prac geodezyjnych przez Portal Geodety. W sytuacjach naglących prosimy o kontakt z ODGiK.

 

Po uruchomieniu oprogramowania w nowej wersji, pliki do modyfikacji nie będą blokowały obiektów w bazie danych. W związku z czym pliki GML i KCD będą wydawane automatycznie przez system po zgłoszeniu poprzez Portal Geodety zapotrzebowania na pliki do modyfikacji.

Do czasu kompletnego dostosowania wszystkich baz danych PZGiK do obowiązującego modelu pojęciowego danych z 2021 wydawane pliki do modyfikacji będą w formie hybrydowej. Oznacza to, że wszystkie obiekty przestrzenne, które w wydanym pliku nie zostały przekonwertowane do nowego modelu pojęciowego z 2021 będą znajdowały się na warstwach z modelu pojęciowego z 2015 roku. W takich przypadkach, w przekazywanym pliku do aktualizacji baz danych (pliki GML lub KCD), nowe obiekty i obiekty modyfikowane należy umieścić na warstwach modelu pojęciowego z 2021 roku. W związku z tym, zwracamy uwagę na konieczność przygotowania narzędzi programowych, umożliwiających generowanie danych w nowym modelu pojęciowym w plikach GML lub KCD (np. w przypadku plików KCD konieczna będzie zmiana wersji oprogramowania TurboMAP na v.10). Jednocześnie informujemy, że bezpośrednio po zmianie oprogramowania rozpocznie się sukcesywna konwersja obiektów do modelu pojęciowego z 2021. Planowany koniec prac przewidziany jest na połowę czerwca 2023 roku.