Aktualności

Informacja do wykonawców prac geodezyjnych
Ze względu na pojawiające się przypadki zakresów zgłaszanych prac geodezyjnych, mających cechy prób…Więcej informacji
Informacja dla geodetów
dot. zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych Wykonawcom prac geodezyjnych…Więcej informacji
Informacja dotycząca zakresu pracy geodezyjnej
Informujemy, że zgodnie z nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego zakres zgłaszanych prac…Więcej informacji
Nowe prawo geodezyjne i nowe zasady udostępniania danych do zgłaszanych prac geodezyjnych
Przypominamy, że w związku z wejściem nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego do prac…Więcej informacji
Gdzie można pobrać zbiory danych uwolnione „Tarczą 4.0” ?
W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych…Więcej informacji
Informacja statystyczna dotycząca operatów elektronicznych
Informuję, że od lutego 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., czyli w okresie uruchomienia…Więcej informacji
Zaktualizowana lista gestorów obiektów GESUT
Poniżej w załączniku zaktualizowane zestawienie nazw władających i przedstawicieli (słownik…Więcej informacji
Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dotycząca podpisywania operatów elektronicznych
Informujemy, że do ODGiK są przyjmowane operaty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem…Więcej informacji
Zakończenie składania do ODGiK zeskanowanych operatów technicznych bez podpisu elektronicznego
Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 roku nie będą już przyjmowane do ODGiK operaty techniczne w…Więcej informacji
Informacja dla interesantów składających wnioski o wypisy, wyrysy i kopie map
Od dnia 2 czerwca br. wznowiono możliwość obsługi bezpośredniej w budynku geodezji przy spełnieniu…Więcej informacji
Uruchomienie z ograniczeniami bezpośredniej obsługi interesantów
Informujemy, że od dnia 02.06.2020 zostały uruchomione stanowiska bezpośredniej obsługi interesanta…Więcej informacji
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce "pliki do…Więcej informacji