Aktualności

Blokada baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie elementów przybudynkowych na obszarze części gm. Leszno

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 19-28 października br. zostaną wyłączone z bieżącej aktualizacji na podstawie operatów geodezyjnych obiekty bazy danych BDOT500 i GESUT oraz obiekty trwale związane z budynkami z obszaru obrębów:  Leszno, Leszno PGR, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Zaborów, Zaborówek z gm Leszno. W tym czasie nastąpi załadowanie danych z projektu mającego na celu dostosowanie powyższych obiektów do wymogów topologicznych i uzupełnienie obligatoryjnych atrybutów. We wskazanym okresie wszystkie założone blokady na tym obszarze zostaną zdjęte. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do ODGiK opracowań z tego obszaru, dla których wydane zostały pliki do modyfikacji.

Od dnia 12 października br. pliki do modyfikacji z tego obszaru będą wydawane jedynie w pilnych przypadkach, w uzgodnieniu z ODGiK.

Jednocześnie informujemy, że aktualizacja bazy danych dla obszaru  miasta Łomianki  planowana jest na początku listopada, o czym będziemy jeszcze szczegółowo informować.

Za wszelkie utrudnienia już teraz przepraszamy.