Aktualności

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI WNIOSKÓW O WYDANIE WYPISÓW, WYRYSÓW, KOPII MAP
Szanowni Państwo Wnioski o wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej, o same…Więcej informacji
Felietony Geodety
Drogi Interesancie chcesz zapoznać się z zakresem prac jakimi zajmuje się powiatowa geodezja i…Więcej informacji
Blokada bazy egib w obr. Borzęcin Mały i Borzęcin Duży w gm. Stare Babice
Informujemy, że obecnie trwają prace związane z ładowaniem danych do bazy danych z przeprowadzonej…Więcej informacji
przerwy w dostępie do Portali Powiatowych
Informujemy, że w związku z modernizacją infrastruktury informatycznej od godz 16.00 dnia 25.11.br…Więcej informacji
info do wykonawców prac geodezyjnych o zmianie wersji oprogramowania do prowadzenia pzgik
Zgodnie z § 11.1 rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej…Więcej informacji
Blokada baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie elementów przybudynkowych na obszarze m. Łomianki
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 02-10 listopada br. zostaną…Więcej informacji
Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z obszaru obrębu ewidencyjnego Strojec (0024)
INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO             Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z…Więcej informacji
Blokada bazy egib dla obr. Strojec w gm. Kampinos
Informujemy, że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Strojec…Więcej informacji
Blokada baz danych BDOT, GESUT i EGiB w zakresie elementów przybudynkowych na obszarze części gm. Leszno
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 19-28 października br. zostaną…Więcej informacji
Zawieszenie narad koordynacyjnych - gm. Izabelin i gm. Leszno
W związku z trwającymi pracami  mającymi na celu dostosowanie obiektów baz danych BDOT500, GESUT…Więcej informacji
Wydawanie blokad dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały
Wydawanie blokad dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały oraz termin składania operatów przed…Więcej informacji
Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego z obszaru obrębów ewidencyjnych Borzęcin Duży (0004) i Borzęcin Mały (0005)
INFORMACJA STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO             Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z…Więcej informacji