Aktualności

Blokada baz i zawieszenie narad koordynacyjnych na terenie gm. Łomianki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że w dniach 03-15 marca 2023 zostaną wyłączone z bieżącej aktualizacji, na podstawie operatów geodezyjnych, obiekty bazy danych BDOT500 i GESUT oraz obiekty trwale związane z budynkami, z obszaru całej jednostki ewidencyjnej gm. Łomianki. W tym czasie nastąpi załadowanie danych z projektu mającego na celu dostosowanie powyższych obiektów do wymogów topologicznych i uzupełnienie obligatoryjnych atrybutów. We wskazanym okresie wszystkie założone blokady na tym obszarze zostaną zdjęte. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do ODGiK opracowań z tego obszaru, dla których wydane zostały pliki do modyfikacji.

Od dnia 24 lutego br. pliki do modyfikacji z tego obszaru będą wydawane jedynie w pilnych przypadkach w uzgodnieniu z ODGiK.

W związku z powyższym dodatkowo w terminie od 24 lutego do 15 marca 2023 zostaje zawieszone rozpatrywanie wniosków z gm. Łomianki o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu kwietniu planowane jest ładowanie danych z kolejnego etapu tego projektu - na obszarze gm. Ożarów Mazowiecki

Za wszelkie utrudnienia już teraz przepraszamy.