Aktualności

Blokada bazy egib dla obr. Strojec w gm. Kampinos

Informujemy, że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Strojec w gm. Kampinos w terminie od 17.10.2022 do ok 08.12.2022 nie będzie aktualizowana baza danych EGiB. Prosimy o jak najszybsze dostarczenie operatów, które mają być przyjęte do zasobu przed przerwą w aktualizacji bazy. W okresie od 17.10.2022 r. do dnia 06.12.2022, dla tego obszaru, zgłaszanie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów z zasobu (np. kopii map), a także wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbywać się będzie bez ograniczeń, z tym że wydawane wypisy i wyrysy obrazować będą stan ewidencji na dzień 17 października br.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 10 października 2022 roku dla obrębu Strojec  wstrzymane będzie wydawanie blokad z obiektami bazy danych EGiB do modyfikacji (będą wydawane tylko jako obiekty tła).