Aktualności

blokada bazy egib w obr. Lubiczów w gm. Stare Babice

Informujemy, że w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Lubiczów w gm. Stare Babice w terminie od 10.09.2021 do 15.11.2021 nie będzie aktualizowana baza danych ewidencji gruntów i budynków dla tego obrębu. W tym okresie, dla tego obszaru, zgłaszanie prac geodezyjnych, udostępnianie materiałów z zasobu (np. kopii map), a także wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, odbywać się będzie bez ograniczeń, z tym że wydawane wypisy i wyrysy obrazować będą stan ewidencji na dzień 10 września br.