Aktualności

Budynki niepodlegające ujawnieniu w ewidencji budynków

Przypominamy, że dla budynków niepodlegających ujawnieniu w ewidencji budynków w myśl §15.2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, należy na szkicach i w opracowaniu stosować symbolikę "budynek" z bazy danych BDOT500 o kodzie: OTBU (symbol jest bliźniaczy do symbolu budynku ewidencyjnego o kodzie EGBU). Do czasu konwersji do nowego modelu danych w przekazywanych plikach do aktualizacji bazy danych oba rodzaje budynków należy kartować tym samym kodem kartograficznym budynku ewidencyjnego z rozróżnieniem zapisu identyfikatorów numeru ewidencyjnego budynku. Dla budynków nieewidencyjnych prosimy stosować identyfikator "BNE", a dla budynków ewidencyjnych identyfikator "auto_nr"