Aktualności

dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych przed 12 lipca 2014 roku

Szanowni Państwo,

Na podstawie analizy rejestru prac geodezyjnych ustalono, że terminy zakończenia dla większości prac geodezyjnych zgłoszonych przed 12 lipca 2014 r. uległy wygaśnięciu, pomimo że do chwili obecnej nie złożono do pzgik dokumentacji. W dniu 13 grudnia 2021 r. zgłoszenia prac geodezyjnych złożone przed 12 lipca 2014 r., dla których termin zakończenia prac wygasł, zostaną w rejestrze prac geodezyjnych zamknięte.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu zakończenia tych prac, proszę o złożenie do dnia 12 grudnia br. wniosku o przedłużenie terminu realizacji pracy ze wskazaniem nowego terminu jej zakończenia (dla każdego zgłoszenia odrębnie).

Geodeta powiatowy

Dariusz Pręgowski