Aktualności

info do wykonawców prac geodezyjnych o zmianie wersji oprogramowania do prowadzenia pzgik

Zgodnie z § 11.1 rozporządzenia w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, a także § 16.2 rozporządzenia w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, organ prowadzący bazy danych BDOT500 i GESUT zobowiązany jest dostosować je do obowiązujących przepisów prawa w terminie do 31.12.2022 r. W związku z powyższym informujemy, że z uwagi na podpisaną przed wejściem  w życie powyższych rozporządzeń umową dotyczącą dostosowania obiektów bazy BDOT500, GESUT i obiektów trwale związanych w budynkami do obowiązujących przepisów, konwersja obiektów w całej bazie danych do obecnie obowiązującego modelu odbędzie się w ostatnim etapie niniejszego projektu. Planowany termin zakończenia tych prac to trzeci kwartał 2023 roku. Przed zakończeniem prac nastąpią utrudnienia w korzystaniu z powiatowych baz danych spowodowane zmianą wersji oprogramowania dziedzinowego do prowadzenia pzgik - TurboEWID na wer. 10 i konwersją danych do nowego schematu pojęciowego modelu danych obiektów baz BDOT500, GESUT, EGiB, BDSOG.

Do czasu konwersji, bazy danych powiatu warszawskiego zachodniego będą działać wg dotychczasowego schematu pojęciowego modelu danych. Oznacza to, że pliki GML i KCD do modyfikacji należy przekazywać jak dotychczas - wg modelu danych z 2015r. Po konwersji danych, zgodnie z § 42.1 rozporządzenia w sprawie standardów, pliki do modyfikacji będą przyjmowane w formacie GML. Z uwagi na technologię TurboEWID wer. 10 będzie istniała możliwość opcjonalnego przekazywania plików KCD wykonanych w oparciu o nowy model danych (z 2021 r).

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie https://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/wsparcie/download/38-turbomap-v10 program TurboMAP wer. 10 generuje pliki KCD wg modelu danych z 2021 r, a od stycznia 2023 zostanie wyposażona w funkcjonalność wydawania plików GML w modelu danych z 2021 r. Prosimy jednakże, w okresie od 01.01.2023 do czasu zakończenia konwersji danych o nie przesyłanie plików wykonanych w nowym modelu danych z 2021 r.

O szczegółach zmiany wersji oprogramowania systemu dziedzinowego do prowadzenia pzgik i konwersji danych baz danych będziemy szczegółowo informować w kolejnych komunikatach.