Aktualności

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dotycząca podpisywania operatów elektronicznych

Informujemy, że do ODGiK są przyjmowane operaty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a także opatrzone elektronicznym podpisem osobistym. Zachęcamy do składania operatów elektronicznych.