Aktualności

Informacja dotycząca zakresu pracy geodezyjnej

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego zakres zgłaszanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera (załącznik do PG pkt 1- druk ZG-3). W związku z tym nie ma możliwości zaznaczenia w Portalu Geodety podczas zgłaszania pracy kilku obszarów w jednym zgłoszeniu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z przypisem nr 4 do zgłoszenia pracy geodezyjnej obszar zgłoszenia musi przylegać do siebie dlatego tzw. zakresy „pajączki” są niedozwolone.