Aktualności

Nasze Starostwo liderem cyfryzacji na Mazowszu

Z przyjemnością informujemy, że Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zajęło I miejsce i uzyskało tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji w V edycji konkursu dla jednostek samorządowych z obszaru województwa mazowieckiego prowadzonym przez Marszałka Województwa – Pana Adama Struzika.

Ten zaszczytny tytuł został przyznany za zgłoszone wdrożenie „Serwis internetowy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego”. Celem konkursu było wyróżnienie instytucji, które mogą pochwalić się wybitnymi projektami i osiągnięciami w dziedzinie usług teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, w tym:

  1. wyłonienie Samorządowego lidera cyfryzacji – instytucji, która - według Komisji Konkursowej - ma największe zasługi w rozwijaniu obszaru województwa mazowieckiego w obszarze cyfryzacji;
  2. ukazanie działań, z zakresu cyfryzacji, które przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, np. poprzez automatyzację wybranych czynności, usprawnienie administracji, zapewnienie zwiększonego dostępu do usług, itp.;
  3. zaprezentowanie innowacyjnych i autorskich pomysłów, unikalnych dla danej instytucji, lub nowatorskiego wykorzystania już dostępnych technologii.

Serwis internetowy Służby Geodezyjnej naszego Powiatu jest na bieżąco aktualizowany. Zawiera najistotniejsze bieżące informacje dotyczące realizowanych w komórkach geodezyjnych działań, umożliwia zapoznanie się i pobranie instrukcji i formularzy, przekierowanie do przestrzennych danych otwartych. Największą jednak wartością serwisu są tematyczne Portale przeznaczone dla różnych kręgów interesariuszy: obywateli, inwestorów, przedsiębiorców, geodetów, projektantów, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami mediów, jak również urzędników z innych urzędów. Dla części usług wdrożono pomysł o nazwie „Cyborg urzędnika”, który polega na zastąpieniu żywej osoby (urzędnika) programem komputerowym, który wykonuje pracę generowania, przygotowania i wysłania zamówionych dokumentów i materiałów geodezyjnych w sposób automatyczny. Dzięki powyższemu pracownik urzędu nie zajmuje się tą obsługą.

Powyższe rozwiązania były możliwe do zastosowania dzięki trwającej od wielu lat pracy komórek pracowników realizujących zadania ze sfery geodezji i kartografii w naszym Starostwie nad cyfryzacją materiałów i danych geodezyjnych, a także poszukiwaniem przez nich przestrzeni do wdrażania pomysłów z jednej strony upraszczających pracę, ale co najważniejsze – dla zapewnienie interesariuszom dostępu do aktualnych danych i możliwości sprawnej realizacji ich potrzeb przez 24 godziny na dobę.