Aktualności

Nowe prawo geodezyjne i nowe zasady udostępniania danych do zgłaszanych prac geodezyjnych

Przypominamy, że w związku z wejściem nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego do prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca nie zamawia się materiałów ani dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego. Zgodnie z Art. 12 par 3 po opłaceniu zgłoszenia, w ramach zakresu pracy, Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W związku z powyższym wygenerowane do zgłoszeń pliki GML zawierają dane ze wszystkich baz.

Zgodnie z informacją przekazaną nam przez Wykonawców dane egib zapisane w plikach GML można odczytać w programach zewnętrznych m.in.:

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o innych programach, w których można te dane odczytać prosimy o przekazywanie tej informacji do Ośrodka, będziemy ją rozpowszechniać.

W związku z uzyskaniem interpretacji Głównego Geodety Kraju na paragraf 12.3 ustawy PGiK usługa przeglądania zbioru danych EGiB dla wszystkich rodzajów prac geodezyjnych w Portalu Geodety została ponownie aktywowana.