Aktualności

Wydawanie blokad dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały

Wydawanie blokad dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały oraz termin składania operatów przed rozpoczęciem prac na bazie danych EGiB związanych z modernizacją

Nawiązując do komunikatu z dnia 15 września 2022 roku zatytułowanego Blokada bazy egib w obr. Borzęcin Mały i Borzęcin Duży w gm. Stare Babice oraz w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wydawania w tym czasie (26.09-21.11.2022) blokad informujemy, że od dnia 23 września 2022 roku dla obrębów Borzęcin Duży i Borzęcin Mały wstrzymane będzie wydawanie blokad z obiektami bazy danych EGiB do modyfikacji (będą wydawane jako obiekty tła).

Jednocześnie informujemy, że do 27 września 2022 roku można składać operaty techniczne z modernizowanego obszaru modyfikujące bazę danych EGiB. Jeżeli do tego czasu operaty nie wpłyną i nie uzyskają pozytywnego protokołu weryfikacji modyfikacja obiektów bazy danych EGiB możliwa będzie po 21 listopada br. na kiedy to planowana jest data zakończenia aktualizacji bazy danych EGiB modernizowanych obrębów.