Pliki do pobrania

Instrukcja - Portal Interesanta

Portal Interesanta umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosków do:

  1. Wydziału Geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów (budynków, lokali), wypisu z kartoteki budynku/lokalu, wyrysu z mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, a także uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu podmiotów;
  2. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wydanie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wykazu współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, a także opisów topograficznych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Pełna instrukcja w załączniku.