Pliki do pobrania

Instrukcja zamawiania pliku do modyfikacji poprzez Portal Geodety w formacie *.kcd

w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych.

Plik wsadowy i pliki tła będą generowane przez pracowników Ośrodka w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby i przekazywane Wykonawcy poprze Portal Geodety (jako kolejne pozycje pod ikonką DW - Dokumenty Wychodzące z Ośrodka, z opisem: plik do modyfikacji, materiał z zasobu).

W przypadka zablokowania danych ze względu na wydanie danych do modyfikacji dla innego Wykonawcy, pliki zostaną przekazane bezpośrednio po zwolnieniu blokady.

Jednocześnie informujemy, że blokady na bazie z wydanych do modyfikacji plików będą usuwane po 5 dniach roboczych. Tak więc, niedostarczenie do Ośrodka pliku wsadowego w tym czasie, będzie wiązać się z potrzebą ponownego pobrania danych. Powyższe ograniczenia wynikają z blokowania bazy w wydanym zakresie i braku możliwości wykonywania w tym samym czasie, na tym obszarze, prac przez innych Wykonawców.
W związku z tym, Wykonawcy powinni dostarczyć pliki wraz z operatami technicznymi w czasie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku do modyfikacji.

Zmodyfikowany plik wsadowy należy przekazywać do Ośrodka z niezmienioną nazwą.

Wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do wygenerowania pliku należy umieszczać w KOMUNIKATORZE, np.: budynki do modyfikacji - koniecznie w formacie 357/3;1, 21/5;2 (nr działki, nr budynku na działce).