Pliki do pobrania

Lista gestorów obiektów GESUT

Poniżej w załączniku tabelaryczne zestawienie słownika nazw władających i przedstawicieli obiektów GESUT, które należny umieszczać w odpowiednich atrybutach przygotowując pliki do modyfikacji w postaci GML. Modyfikacja tych nazw spowoduje uzyskanie negatywnego wyniku kontroli pliku do modyfikacji.