Rejestracja w portalach powiatowych

Portal Gmin - Rejestry IntraEWID (EGIB)

Portal Rejestry IntraEWID dedykowany jest jednostkom organizacyjnym, które na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, otrzymują dostęp do danych EGiB, w celu realizacji zadań publicznych.

W celu uzyskania dostępu do Portalu należy:

  1. złożyć wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

W celu założenia konta należy:

  1. złożyć wniosek o założenie konta
  2. wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków udostępnionej poprzez Portal Gminy - Rejestry IntraEWID w Portalu Powiatowym w aplikacji WEBEWID, w zakresie i celu wskazanym w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. z 2021r. poz. 1990) oraz ustaw szczególnych, na podstawie których realizowane są zadania publiczne.

W związku z faktem, że baza danych EGIB zawiera dane osobowe jest szczególnie chroniona. Możliwość zalogowania się do tej bazy odbywa się dopiero po uwierzytelnieniu adresu IP, z którego dany użytkownik się loguje. Dlatego oprócz pozyskania loginu i hasła do Portalu Wnioskodawca musi dostarczyć listę publicznych adresów IP, z których te logowania będą się odbywały.

 

W przypadku potrzeby zamknięcia konta dla konkretnej osoby należy złożyć odpowiednie pismo lub przesłać maila na adres geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl