Rejestracja w portalach powiatowych

Portal Interesanta

Portal Interesanta umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosków do:

  1. Wydziału Geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów (budynków, lokali), wypisu z kartoteki budynku/lokalu, wyrysu z mapy ewidencyjnej, wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, a także uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, wypisu z wykazu działek oraz wypisu z wykazu podmiotów;
  2. Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o wydanie mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz wykazu współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, a także opisów topograficznych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Rejestracja osób fizycznych do portalu odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego

Rejestracja do portalu dla podmiotów nie będących osobą fizyczną  odbywa się za pomocą nadanego loginu i hasła

Nadanie loginu i hasła dokonuje się po złożeniu wniosku o założenie konta w serwisie Web-EWID w Portalu Interesanta dla podmiotów nie będących osobą fizyczną
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Poznańska 133, Budynek B, pok 105). Natomiast wnioski w postaci cyfrowej podpisane podpisem kwalifikowanym/osobisty/zaufanym można składać na adres: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl.