Rejestracja w portalach powiatowych

Portal Rzeczoznawcy

Portal Rzeczoznawców przeznaczony jest dla Rzeczoznawców.

Dostęp do portalu możliwy jest tylko po zalogowaniu się. Poniżej wniosek o założenie konta z odpowiednimi uprawnieniami i nadaniu jemu loginu i hasła.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (ul. Poznańska 133, Budynek B, pok 105). Natomiast wnioski w postaci cyfrowej podpisane podpisem kwalifikowanym/osobisty/zaufanym można składać na adres: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl.