Rejestracja w portalach powiatowych

Portal Branżysty

Portalu Branżysty działa w aplikacji WEB-owej (Rejestry IntraEWID).

Służy do weryfikowania zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez władających siecią, w myśl art. 28e pkt 1, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z możliwością uzupełniania i modyfikowania atrybutów obiektom GESUT.

Logowanie do Portalu Branżysty odbywa się dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu loginu i hasła oraz uwierzytelnieniu adresu IP, z którego dany użytkownik się loguje. Dlatego Wnioskodawca zobligowany jest do podania we wniosku o założenie konta publicznego adres IP, z którego będą dokonywane logowania. Adres ten musi być stały, a sieć zabezpieczona hasłem.