Rejestracja w portalach powiatowych

Portal Branżysty

Portalu Branżysty działa w aplikacji WEB-owej (Rejestry IntraEWID).

Służy do weryfikowania zgodności treści utworzonej przez Starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez władających siecią, w myśl art. 28e pkt 1, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z możliwością uzupełniania i modyfikowania atrybutów obiektom GESUT.